Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản
Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng là gì? Tìm hiểu bản chất và ý nghĩa

Cổ phiếu thưởng mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, bao gồm tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty, tăng thu nhập từ cổ tức và giảm rủi ro đầu tư. Việc tăng tỷ lệ sở hữu giúp cổ đông có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định của công ty và hưởng lợi nhiều hơn từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Nếu bạn còn băn khoăn chưa rõ cổ phiếu thưởng là gì thì bài viết này của Da Vinci ĐN là danh cho bạn.

1. Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng (hay còn gọi là cổ tức cổ phiếu) là một hình thức trả cổ tức của một công ty bằng cách phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện tại thay vì trả tiền mặt. Điều này có nghĩa là công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới cho cổ đông hiện tại của mình dựa trên số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ.

Loại cổ phiếu thường được phát hành theo tỷ lệ nhất định, ví dụ như mỗi cổ đông sở hữu một cổ tức bằng cổ phiếu cho mỗi một cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Việc phát hành cổ phiếu thưởng giúp công ty chia sẻ lợi nhuận với cổ đông mà không cần sử dụng tiền mặt.

Khi cổ đông nhận được cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ trong công ty sẽ tăng lên tương ứng. Điều này có thể có tác động đến giá trị thị trường của cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, giá trị tài sản tổng cộng của cổ đông sẽ không thay đổi do việc nhận cổ phiếu thưởng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức thường được phát hành trong các tình huống như công ty có lợi nhuận đủ lớn để chia sẻ với cổ đông, hoặc khi công ty muốn tăng cường vốn chủ sở hữu mà không cần chi trả tiền mặt. Việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng có thể được sử dụng để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu và thu hút các nhà đầu tư mới.

2. Phân loại cổ phiếu thưởng

Là loại cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện tại của một công ty mà không cần họ phải trả thêm tiền. Cổ phiếu này thường được phát hành dưới dạng cổ phiếu thường hoặc cổ phiếu ưu đãi.

Phân loại cổ phiếu thưởng
Phân loại cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thường là gì?

Loại cổ phiếu phổ biến nhất và đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty. Cổ đông thường có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và nhận cổ tức nếu công ty có lãi. Giá trị của cổ phiếu thường có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và các yếu tố khác.

Cổ phiếu thường có một số đặc điểm chính, bao gồm:

 • Quyền biểu quyết: Cổ đông thường có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông, nơi họ có thể bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng của công ty, chẳng hạn như việc bầu ban giám đốc, phê duyệt báo cáo tài chính và quyết định về việc phát hành cổ phiếu mới.
 • Quyền nhận cổ tức: Cổ đông thường có quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty. Cổ tức thường được trả bằng tiền mặt, nhưng cũng có thể được trả bằng cổ phiếu hoặc các tài sản khác.
 • Quyền mua cổ phiếu mới: Cổ đông thường có quyền mua cổ phiếu mới của công ty khi công ty phát hành thêm cổ phiếu. Quyền này giúp cổ đông duy trì tỷ lệ sở hữu của mình trong công ty.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu có một số đặc quyền nhất định so với cổ phiếu thường, chẳng hạn như quyền ưu tiên nhận cổ tức hoặc quyền ưu tiên thanh toán khi công ty phá sản. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi thường không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông.

Cổ phiếu ưu đãi có một số đặc điểm chính, bao gồm:

 • Quyền ưu tiên nhận cổ tức: Cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty trước khi cổ đông thường được nhận cổ tức.
 • Quyền ưu tiên thanh toán khi công ty phá sản: Trong trường hợp công ty phá sản, cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên được thanh toán trước khi cổ đông thường được thanh toán.
 • Không có quyền biểu quyết: Cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông.

3. Lợi ích của cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện tại của một công ty mà không cần họ phải trả thêm tiền. Cổ phiếu thưởng có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu thường hoặc cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thưởng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả công ty và cổ đông.

Lợi ích của cổ phiếu thưởng
Lợi ích của cổ phiếu thưởng

Đối với công ty

 • Tăng vốn: Cổ phiếu thưởng có thể giúp công ty tăng vốn mà không cần phải vay nợ hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới. Điều này có thể giúp công ty cải thiện tình hình tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh.
 • Giảm chi phí trả cổ tức: Khi phát hành cổ phiếu thưởng, công ty sẽ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sẽ sở hữu ít cổ phiếu hơn, do đó công ty sẽ phải trả ít tiền cổ tức hơn cho mỗi cổ đông.
 • Thu hút nhân viên: Cổ phiếu thưởng có thể được sử dụng để thưởng cho nhân viên và thu hút nhân tài. Khi nhân viên nhận được cổ phiếu thưởng, họ sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ hơn và gắn bó với công ty lâu dài hơn.

Đối với cổ đông

 • Tăng giá trị tài sản ròng: Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, giá trị tài sản ròng của mỗi cổ đông sẽ tăng lên. Điều này là do mỗi cổ đông sẽ sở hữu nhiều cổ phiếu hơn mà không phải trả thêm tiền.
 • Nhận được cổ tức nhiều hơn: Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sẽ nhận được nhiều cổ tức hơn, mặc dù số tiền cổ tức mà công ty phải trả cho mỗi cổ phiếu có thể giảm xuống.
 • Tăng quyền biểu quyết: Cổ phiếu thưởng thường là cổ phiếu thường, có nghĩa là cổ đông sở hữu cổ phiếu thưởng sẽ có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông. Điều này giúp cổ đông có tiếng nói lớn hơn trong việc điều hành công ty.

Ví dụ về lợi ích

 • Năm 2020, công ty Apple đã phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông của mình với tỷ lệ 4:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu Apple sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu. Sau khi phát hành loại cổ phiếu này, giá trị tài sản ròng của mỗi cổ đông Apple đã tăng lên 25%.
 • Năm 2021, công ty Microsoft đã phát hành loại cổ phiếu này cho các cổ đông của mình với tỷ lệ 3:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu Microsoft sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu thưởng. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, số tiền cổ tức mà mỗi cổ đông Microsoft nhận được đã tăng lên 33%.

4. Rủi ro của cổ phiếu thưởng

Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả công ty và cổ đông, nhưng cũng có thể có một số rủi ro.

Rủi ro của cổ phiếu thưởng
Rủi ro của cổ phiếu thưởng

Đối với công ty

 • Giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là thu nhập của công ty sẽ được chia cho nhiều cổ phiếu hơn, dẫn đến EPS giảm xuống. EPS là một chỉ số tài chính quan trọng được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Làm loãng quyền sở hữu của cổ đông hiện tại: Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông hiện tại sẽ bị giảm xuống. Nếu công ty phát hành quá nhiều cổ phiếu thưởng, quyền sở hữu của cổ đông hiện tại có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Đối với cổ đông

 • Giảm giá trị của cổ phiếu hiện tại: Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là mỗi cổ phiếu sẽ đại diện cho một phần nhỏ hơn trong tổng giá trị của công ty. Do đó, giá trị của mỗi cổ phiếu có thể giảm xuống.
 • Rủi ro bị pha loãng cổ tức: Khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sẽ sở hữu nhiều cổ phiếu hơn, nhưng số tiền cổ tức mà công ty phải trả cho mỗi cổ phiếu có thể giảm xuống. Do đó, tổng số tiền cổ tức mà mỗi cổ đông nhận được có thể giảm xuống.
 • Rủi ro bị mất quyền kiểm soát công ty: Nếu công ty phát hành quá nhiều cổ phiếu thưởng, quyền sở hữu của cổ đông hiện tại có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này có thể dẫn đến việc cổ đông hiện tại mất quyền kiểm soát công ty.

Ví dụ về rủi ro của cổ phiếu thưởng

 • Năm 2018, công ty Tesla đã trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông của mình với tỷ lệ 5:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu Tesla sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu thưởng. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, giá cổ phiếu Tesla đã giảm xuống 30%.
 • Năm 2019, công ty General Electric đã trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông của mình với tỷ lệ 10:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu General Electric sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu. Sau khi phát hành cổ phiếu này, giá cổ phiếu General Electric đã giảm xuống 20%.

Tóm lại, cổ phiếu thưởng là một công cụ tài chính có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả công ty và cổ đông. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với một số rủi ro nhất định. Do đó, việc cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính là rất quan trọng trước khi đưa ra quyết định về việc nhận hoặc bán cổ phiếu thưởng. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo của Da Vinci ĐN.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

quà tặng tháng 6/2024
tặng bạn khóa học trị giá 5 triệu

Để lại thông tin đăng ký tham gia ngay!

Khóa học Ươm mầm tư duy đầu tư cung cấp kiến thức chứng khoán cơ bản