Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Các kiến thức cơ bản, lộ trình học đầu tư chứng khoán hiệu quả dành cho các nhà đâu tư.​

Các giai đoạn để trở thành
nhà đầu tư chuyên nghiệp

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MẪU

i. tổng quan

QUAN SÁT TRÊN BIỂU ĐỒ MONTHLY, WEEKLY VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

1. Xu hướng đang lên hay xuống

2. Lên đến đâu xuống đến đâu?

3. Giá chạy như thế nào (vẽ trước đường giá chạy), những điểm xuất hiện điều chỉnh?

4. Lên xuống trong bao nhiêu tuần?

5. Từ 4 yếu tố trên thì cơ hội ở đây là gì, tuần tới có cơ hội hay không?

6. Dự kiến tuần sau là tuần lên hay tuần xuống?

ii. cHI TIẾT

QUAN SÁT TRÊN BIỂU ĐỒ DAILY, 4H VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 7. Xu hướng đang lên hay xuống?

 8. Lên đến đâu xuống đến đâu?

 9. Giá chạy như thế nào (vẽ trước đường giá chạy), những điểm xuất hiện điều chỉnh?

 10. Lên xuống trong bao nhiêu ngày?

từ tổng quan và chi tiết rút ra phương án tác chiến

11. Cơ hội cụ thể là gì?

12. Cách đánh: điểm vào, công thức vào?

13. Hoàn cảnh nào thì vào lệnh, hoàn cảnh nào thì không vào lệnh, quan sát?

14. Dự kiến biên độ thấp nhất trong tuần là bao nhiêu ngày?

15. Ngày nào lên, giờ nào lên?

16. Khối lượng bao nhiêu (cỡ lệnh tiêu chuẩn hay chỉ còn ½  – ⅓ cỡ lệnh)

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH
MỘT NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP?

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN:

quà tặng tháng 6/2024
tặng bạn khóa học trị giá 5 triệu

Để lại thông tin đăng ký tham gia ngay!

Khóa học Ươm mầm tư duy đầu tư cung cấp kiến thức chứng khoán cơ bản