Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản
Cơ hội đầu tư dài hạn

CƠ HỘI ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – THÁNG 6/2024

CƠ HỘI ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – THÁNG 6/2024

– Các phân tích bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất khuyến nghị giao dịch.
– Đây là lĩnh vực có tính rủi ro vì vậy nhà đầu tư phải trang bị cho mình các hiểu biết, kiến thức cần thiết về phân tích lẫn giao dịch và tự mình quản trị vốn một cách cẩn thận.

MSN - Sản xuất thực phẩm

1. Nhận diện xu hướng: Tháng đã xác nhận xu hướng tăng dài hạn. 

2. Chiến lược: 

– Mua và nắm giữ dài hạn.

– Vùng chốt lời kỳ vọng là 140 – 174 – 210.

3. Hành động: 

– Vào trước một phần vốn để lấy vị thế.

– Chờ điều chỉnh trung hạn về 72 – 69 thì gia tăng khối lượng.

*Mọi người vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

MSN - Sản xuất thực phẩm
MSN - Sản xuất thực phẩm

DPM - Phân bón

1. Nhận diện xu hướng: Tháng đã xác nhận xu hướng tăng dài hạn. 

2. Chiến lược: 

– Mua và nắm giữ dài hạn.

– Vùng chốt lời kỳ vọng là 59 – 74 – 92.

3. Hành động: 

– Vào trước một phần vốn để lấy vị thế.

– Chờ điều chỉnh trung hạn về 37 – 35 thì gia tăng khối lượng.

*Mọi người vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

DPM - Phân bón
DPM - Phân bón

HDG - Bất động sản

1. Nhận diện xu hướng: Tháng đã xác nhận xu hướng tăng dài hạn.  

2. Chiến lược: 

– Mua và nắm giữ dài hạn.

– Vùng chốt lời kỳ vọng là 48 – 61 – 76.

3. Hành động: 

– Vào trước một phần vốn để lấy vị thế.

– Chờ điều chỉnh trung hạn về 32 – 30 thì gia tăng khối lượng.

*Mọi người vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

HDG - Bất động sản
HDG - Bất động sản

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU THAM GIA CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ DA VINCI ĐÀ NẴNG

Điền thông tin đăng ký tham gia cộng đồng để nhận được những thông tin chuẩn và hữu ích về thị trường tài chính trong nước và quốc tế!