Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản
Hiểu về cổ tức

Cổ Tức Là Gì? Hiểu Về Cổ Tức Trong Vòng Một Phút

Cổ Tức Là Gì? Hiểu Về Cổ Tức Trong Vòng Một Phút

Cổ tức là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cân nhắc khi lựa chọn cổ phiếu. Cổ tức là một phần lợi nhuận của công ty được chia cho các cổ đông, có thể được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu ưu đãi.

Hãy cùng DaVinci ĐN tìm hiểu những thông tin cơ bản và cần thiết nhất về cổ tức nhé!

1. Cổ tức là gì?

Cổ tức là gì?
Cổ tức là gì?

Cổ tức đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ lợi nhuận sau thuế với các cổ đông trong một công ty. Đây là một phần của lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh và được phân phối tới chủ sở hữu hoặc cổ đông của công ty. Cổ tức có thể được trả dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tùy thuộc vào chính sách cụ thể của công ty và nhu cầu của từng cổ đông.

Quá trình chia sẻ lợi nhuận là một biểu hiện của sự phân chia thành công của một công ty và sự công bằng trong việc phân chia lợi ích giữa các chủ sở hữu và cổ đông. Khi một công ty hoạt động kinh doanh thành công và đạt được lợi nhuận, một phần của lợi nhuận đó được dành để tái đầu tư và phát triển công ty trong tương lai. Tuy nhiên, số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các chi phí và các khoản đầu tư tái đầu tư sẽ được phân chia và trả cho cổ đông theo tỷ lệ cổ tức đã được quy định trước đó.

Cổ tức không chỉ là một phần của lợi nhuận mà còn là một cách để công ty thể hiện sự tri ân và trân trọng đối với cổ đông đã đầu tư vào công ty. Việc trả đều đặn và ổn định cũng có thể làm tăng giá trị của cổ phiếu và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư. Đồng thời, cổ tức cũng cho phép cổ đông có nguồn thu nhập từ việc sở hữu cổ phiếu mà không cần bán chúng.

Một công ty có thể thay đổi mức độ trả cổ tức tùy thuộc vào tình hình tài chính, kế hoạch đầu tư, và mục tiêu phát triển của công ty. Một số công ty có thể quyết định không trả trong một số giai đoạn để tái đầu tư lợi nhuận vào các dự án phát triển hoặc mua lại cổ phiếu. Trong khi đó, công ty khác có thể tăng tỷ lệ cổ tức để thu hút nhà đầu tư và tăng giá trị cổ phiếu.

Tóm lại, cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia sẻ với cổ đông và mang lại nhiều lợi ích cho cả công ty và cổ đông. Công ty thể hiện sự công bằng và tri ân đối với cổ đông, đồng thời tạo động lực cho các nhà đầu tư và góp phần tăng giá trị của cổ phiếu.

2. Điều kiện phân chia

Điều kiện phân chia cổ tức
Điều kiện phân chia cổ tức

Cổ tức – quyền lợi của cổ đông

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần được chia cho các cổ đông, có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Các điều kiện để trả cổ tức

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức cho cổ đông, công ty vẫn phải đảm bảo tính thanh khoản, thể hiện ở việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn.

Quy trình trả

Quy trình trả của công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau:

 1. Hội đồng quản trị họp xem xét và quyết định mức được trả, thời hạn và hình thức trả cổ tức.
 2. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức.
 3. Công ty thông báo về mức được trả, thời hạn và hình thức trả cổ tức cho các cổ đông.
 4. Công ty thực hiện thanh toán cho các cổ đông.

Thời hạn trả

Thời hạn trả cổ tức của công ty cổ phần là trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn và hình thức trả cổ tức. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức.

Quyền lợi của cổ đông

Cổ đông có quyền nhận cổ tức theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Cổ đông có quyền yêu cầu công ty trả đầy đủ, đúng hạn và đúng quy định của pháp luật.

Một số điểm mới trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điểm mới trong quy định, cụ thể như sau:

 • Bổ sung quy định về thời hạn trả là trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông được nhận đúng hạn.
 • Bổ sung quy định về trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc lập danh sách cổ đông được nhận. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc trả cho các cổ đông.

Các quy định mới về cổ tức của Luật Doanh nghiệp 2020 đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

3. Ưu nhược điểm của các hình thức phân chia

Ưu nhược điểm của các hình thức phân chia cổ tức
Ưu nhược điểm của các hình thức phân chia cổ tức

Chi trả cổ tức là một phần quan trọng trong hoạt động của công ty, và có một số hình thức khác nhau để thực hiện việc này. Mỗi hình thức chi trả cổ tức đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của các hình thức phổ biến nhất:

Trả cổ tức bằng tiền mặt:

Ưu điểm:

 • Đảm bảo cổ đông nhận được lợi nhuận từ cổ phiếu và cổ phần của mình dưới dạng tiền mặt.
 • Tăng cường sự hấp dẫn của cổ phiếu và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
 • Cho phép nhà đầu tư dễ dàng sử dụng tiền mặt nhận được từ cổ tức cho các mục đích cá nhân hoặc đầu tư khác.

Nhược điểm:

 • Nhà đầu tư phải chịu thuế suất hai lần: một lần là thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty và một lần là thuế thu nhập cá nhân đối với cổ đông.
 • Công ty giảm được lợi nhuận để tái đầu tư và triển khai các dự án mới.

Mua lại cổ phiếu:

Ưu điểm:

 • Doanh nghiệp mua lại cổ phiếu với giá cao hơn giá thị trường, giúp cổ đông có lợi.
 • Tăng giá cổ phiếu ngắn hạn và hỗ trợ giá cổ phiếu trong tình trạng thị trường suy thoái.

Nhược điểm:

 • Nhà đầu tư chịu thuế vốn đầu tư khi bán cổ phiếu lại cho công ty.
 • Có nguy cơ lợi dụng hình thức này để trục lợi cá nhân và làm giảm giá trị cổ phiếu.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Ưu điểm:

 • Giúp nhà đầu tư tránh thuế và tái đầu tư vốn của doanh nghiệp.
 • Tăng khả năng thanh khoản giao dịch và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư lớn.

Nhược điểm:

 • Giá trị mỗi cổ phiếu giảm do lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tăng.
 • Cổ đông có thể không muốn nhận cổ phiếu và muốn lĩnh lợi nhuận dưới dạng tiền mặt.

Mỗi hình thức chi trả cổ tức có ưu điểm và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn hình thức phù hợp phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và mục tiêu của công ty cũng như lợi ích của cổ đông. Việc cân nhắc kỹ lưỡng và đều đặn các hình thức chi trả cổ tức là quan trọng để đảm bảo sự công bằng và bền vững cho tất cả các bên liên quan.

4. Vì sao chia cổ tức xong giá lại tăng?

Như đã đề cập, sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu thường có xu hướng điều chỉnh giảm. Điều này có thể tạo ra một số tình huống trong thị trường chứng khoán, như sau:

Gần ngày chia cổ tức, nhà đầu tư (NĐT) thường không muốn bán cổ phiếu vì mong đợi nhận được cổ tức. Ngược lại, ngay sau khi nhận,NĐT thường muốn bán cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến tăng nhu cầu mua cổ phiếu trước ngày chia cổ tức và nhu cầu bán cổ phiếu sau khi chia. Để cân bằng thị trường, giá cổ phiếu cần được điều chỉnh giảm ngay sau khi chia. Điều này đảm bảo nguyên tắc công bằng trong việc xác định giá trị cổ phiếu và đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư.

Nếu cổ tức được chia bằng cổ phiếu, lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng. Điều này dẫn đến giá trị của mỗi cổ phiếu giảm, vì cùng một lượng lợi tức được chia cho số cổ phiếu lớn hơn. Điều chỉnh giá cổ phiếu sau chia là cần thiết để đảm bảo tính công bằng trong việc xác định giá trị của cổ phiếu.

Chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu thường được nhiều doanh nghiệp và cổ đông ưa chuộng khi thị trường đang tăng. Khi giá cổ phiếu tăng mạnh, việc pha loãng cổ phiếu thông qua chia giúp giá cổ phiếu giảm, tạo ra tâm lý tích cực trong ngắn hạn cho những nhà đầu tư có nhu cầu bán cổ phiếu và thu hồi vốn. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng kỳ vọng rằng sau chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, mang lại lợi nhuận lớn hơn so với tiền mặt nhận được từ cổ tức.

Tuy nhiên, trong thị trường giảm (bear market), đặc biệt trong giai đoạn thị trường suy thoái, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu có thể gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư. Pha loãng cổ phiếu khiến cảm giác giảm giá trở nên trầm trọng hơn, và nhà đầu tư có xu hướng giữ tiền mặt an toàn hơn.

Do đó, để đảm bảo công bằng và hiểu rõ về các vấn đề này, nhà đầu tư cần nắm bắt bản chất của các nghiệp vụ chia cổ tức và đánh giá đúng giá trị cổ phiếu cũng như quyền lợi của mình.

Hẹn gặp bạn trong những bài viết tiếp theo của DaVinci ĐN. Tìm hiểu thêm về các kiến thức về thị trường và đầu tư tài chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU THAM GIA CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ DA VINCI ĐÀ NẴNG

Điền thông tin đăng ký tham gia cộng đồng để nhận được những thông tin chuẩn và hữu ích về thị trường tài chính trong nước và quốc tế!