Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản
A - Z để bạn hiểu hơn về chứng khoán

CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? A – Z VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? A – Z VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Khi bắt đầu quan tâm đến đầu tư tài chính, chắc chắn rằng các nhà đầu tư đều đã từng thắc mắc rằng: chứng khoán là gì? Và những lợi ích, rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán. Nếu bạn cũng đang là một người đang loay hoay tìm định nghĩ xem chứng khoán là gì thì bài viết này của Da Vinci DN là dành cho bạn.

1. Chứng khoán là gì?

Đi tìm định nghĩa chứng khoán
Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là gì? Chứng khoán là một loại tài sản có thể được mua bán, chuyển nhượng trên thị trườn. Chứng khoán đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tổ chức phát hành. Hiểu rõ chứng khoán là gì chính là một yếu tố tiên quyết để bạn có thể học hỏi về đầu tư chứng khoán.

Có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Cổ phiếu là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn của doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tham gia vào quản lý doanh nghiệp, hưởng cổ tức và được chia lợi nhuận khi doanh nghiệp giải thể.
 • Trái phiếu là chứng khoán xác nhận nghĩa vụ của tổ chức phát hành trả nợ cho nhà đầu tư. Trái chủ có quyền nhận lãi định kỳ và được trả lại toàn bộ số tiền đầu tư khi trái phiếu đáo hạn.
 • Chứng chỉ quỹ là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần tài sản của quỹ đầu tư. Nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ.

Định nghĩa chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một loại tài sản có giá trị, được phát hành bởi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà nước hoặc các tổ chức tài chính nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư. Chứng khoán được giao dịch trên thị trường, nơi các nhà đầu tư mua bán, chuyển nhượng chứng khoán với nhau.

Chứng khoán đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tổ chức phát hành. Khi mua, nhà đầu tư sẽ được hưởng các quyền và lợi ích như:

 • Quyền sở hữu: Đối với cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của doanh nghiệp phát hành. Đối với trái phiếu, nhà đầu tư sẽ trở thành trái chủ của tổ chức phát hành.
 • Quyền nhận cổ tức: Cổ đông sẽ được nhận cổ tức từ doanh nghiệp phát hành khi doanh nghiệp có lãi.
 • Quyền nhận lãi: Trái chủ sẽ được nhận lãi định kỳ từ tổ chức phát hành.
 • Quyền chuyển nhượng: Nhà đầu tư có thể mua bán, chuyển nhượng chứng khoán cho các nhà đầu tư khác.

Phân loại chứng khoán

Chứng khoán được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

 • Theo hình thức phát hành: Sơ cấp và thứ cấp.
 • Theo phạm vi hoạt động: Nội địa và quốc tế.
 • Theo phương thức giao dịch: Truyền thống và chứng khoán điện tử.

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch, mua bán, chuyển nhượng chứng khoán. Thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp huy động vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thị trường chứng khoán được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

 • Theo hình thức giao dịch: Thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.
 • Theo phạm vi hoạt động: Thị trường chứng khoán nội địa và thị trường chứng khoán quốc tế.
 • Theo phương thức giao dịch: Thị trường chứng khoán truyền thống và thị trường chứng khoán điện tử.

Rủi ro khi đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư chứng khoán là gì? là một hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các rủi ro khi đầu tư chứng khoán bao gồm:

 • Rủi ro thị trường: Giá chứng khoán có thể biến động mạnh, dẫn đến nhà đầu tư có thể thua lỗ khi bán chứng khoán.
 • Rủi ro thanh khoản: Chứng khoán có thể khó mua bán, chuyển nhượng, dẫn đến nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi cần bán chứng khoán.
 • Rủi ro pháp lý: Các quy định pháp luật về chứng khoán có thể thay đổi, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

2. Phân loại thị trường chứng khoán hiện nay

Chứng khoán có bao nhiêu loại?
Phân loại chứng khoán

Thị trường chứng khoán được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

Phân loại theo hình thức phát hành

Theo hình thức phát hành, thị trường chứng khoán được phân thành hai loại chính là thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp.

 • Thị trường chứng khoán sơ cấp là nơi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng. Tại thị trường này, các nhà đầu tư mua trực tiếp chứng khoán từ tổ chức phát hành.
 • Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi các nhà đầu tư mua bán, chuyển nhượng chứng khoán đã được phát hành. Tại thị trường này, nhà đầu tư mua bán chứng khoán từ các nhà đầu tư khác.

Phân loại theo phạm vi hoạt động

Theo phạm vi hoạt động, thị trường chứng khoán được phân thành hai loại chính là thị trường chứng khoán nội địa và thị trường chứng khoán quốc tế.

 • Thị trường chứng khoán nội địa là thị trường chứng khoán hoạt động trong phạm vi một quốc gia. Tại thị trường này, các nhà đầu tư mua bán, chuyển nhượng chứng khoán của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước trong cùng một quốc gia.
 • Thị trường chứng khoán quốc tế là thị trường chứng khoán hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tại thị trường này, các nhà đầu tư mua bán, chuyển nhượng chứng khoán của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước ở nhiều quốc gia khác nhau.

Phân loại theo phương thức giao dịch chứng khoán là gì?

Theo phương thức giao dịch, thị trường chứng khoán được phân thành hai loại chính là thị trường chứng khoán truyền thống và thị trường chứng khoán điện tử.

 • Thị trường truyền thống là thị trường giao dịch trực tiếp tại sàn giao dịch. Tại thị trường này, nhà đầu tư phải đến sàn giao dịch để mua bán, chuyển nhượng chứng khoán.
 • Thị trường điện tử là thị trường giao dịch thông qua mạng máy tính. Tại thị trường này, nhà đầu tư có thể mua bán, chuyển nhượng chứng khoán từ xa thông qua máy tính hoặc điện thoại.

3. Các thuật ngữ trong chứng khoán là gì?

Thuật ngữ chứng khoán bạn cần biết
Thuật ngữ chứng khoán bạn cần biết

Để hiểu rõ hơn về chứng khoán là gì, nhà đầu tư cần nắm vững một số thuật ngữ thường gặp trong chứng khoán, bao gồm:

 • Mệnh giá: Là giá trị ghi trên chứng khoán. Mệnh giá của chứng khoán không phản ánh giá trị thực của chứng khoán.
 • Giá tham chiếu: Là giá mở cửa của một loại chứng khoán tại phiên giao dịch ngày hôm đó.
 • Giá trần: Là mức giá cao nhất mà một loại chứng khoán được phép giao dịch trong ngày.
 • Giá sàn: Là mức giá thấp nhất mà một loại chứng khoán được phép giao dịch trong ngày.
 • Lãi suất: Là khoản tiền mà tổ chức phát hành trả cho nhà đầu tư khi mua trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được tính theo năm.
 • Cổ tức: Là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho cổ đông khi có lãi. Cổ tức được tính theo năm hoặc theo quý.
 • Cổ phiếu tăng giá: Là khi giá cổ phiếu tăng so với giá mua vào.
 • Cổ phiếu giảm giá: Là khi giá cổ phiếu giảm so với giá mua vào.
 • Khối lượng giao dịch: Là tổng số lượng chứng khoán được mua bán trong một phiên giao dịch.
 • Giá trị giao dịch: Là tổng giá trị của các giao dịch chứng khoán trong một phiên giao dịch.
 • Phiên giao dịch: Là thời gian diễn ra hoạt động giao dịch chứng khoán.
 • Sàn giao dịch chứng khoán: Là nơi diễn ra hoạt động giao dịch chứng khoán.
 • Nhà đầu tư chứng khoán: Là cá nhân hoặc tổ chức tham gia mua bán, chuyển nhượng chứng khoán.
 • Công ty chứng khoán: Là đơn vị trung gian thực hiện các giao dịch chứng khoán giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành.

Việc nắm vững các thuật ngữ trong chứng khoán giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán và các quy định liên quan đến chứng khoán. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.

4. Vì sao chúng ta nên đầu tư chứng khoán?

Có nên đầu tư chứng khoán không?
Có nên đầu tư chứng khoán không?

Đầu tư chứng khoán là một hình thức đầu tư tài chính tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đầu tư chứng khoán cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.

Khả năng sinh lời cao

Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao, đặc biệt là trong dài hạn. Theo thống kê, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 14%/năm trong giai đoạn 2011-2022.

Tính thanh khoản cao

Chứng khoán là tài sản có tính thanh khoản cao, nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán, chuyển nhượng. Điều này giúp nhà đầu tư có thể thu hồi vốn nhanh chóng khi cần thiết.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đầu tư chứng khoán giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro. Khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, từ cổ phiếu, trái phiếu đến chứng chỉ quỹ. Điều này giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro, giảm thiểu khả năng thua lỗ.

Tăng cường khả năng tài chính

Đầu tư chứng khoán là một cách hiệu quả để tăng cường khả năng tài chính của nhà đầu tư. Khi đầu tư chứng khoán và sinh lời, nhà đầu tư có thể sử dụng số tiền này để mua nhà, mua xe, du lịch hoặc đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Tạo thu nhập thụ động

Đầu tư chứng khoán có thể tạo thu nhập thụ động cho nhà đầu tư. Khi đầu tư vào cổ phiếu, nhà đầu tư có thể nhận cổ tức từ doanh nghiệp phát hành. Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư có thể nhận lãi định kỳ từ tổ chức phát hành.

Rủi ru khi đầu tư chứng khoán là gì?

Nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm thông tin về chứng khoán từ các nguồn uy tín, tham gia các khóa học về chứng khoán để được hướng dẫn và tư vấn từ các chuyên gia.

Đầu tư chứng khoán cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.

 • Rủi ro thị trường: Giá chứng khoán có thể biến động mạnh, dẫn đến nhà đầu tư có thể thua lỗ khi bán chứng khoán.
 • Rủi ro thanh khoản: Chứng khoán có thể khó mua bán, chuyển nhượng, dẫn đến nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi cần bán chứng khoán.
 • Rủi ro pháp lý: Các quy định pháp luật về chứng khoán có thể thay đổi, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà đầu tư.
 • Rủi ro doanh nghiệp: Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phát hành có thể suy giảm, dẫn đến giá cổ phiếu giảm và nhà đầu tư có thể thua lỗ.
 • Rủi ro cá nhân: Nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, dẫn đến thua lỗ.

Cách quản lý rủi ro khi đầu tư chứng khoán

Để hạn chế rủi ro khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Tìm hiểu kỹ về thị trường chứng khoán là gì và các loại chứng khoán là gì.
 • Xác định mục tiêu đầu tư và khả năng tài chính của bản thân.
 • Lập kế hoạch đầu tư và thực hiện kế hoạch một cách kiên định.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư.
 • Quản lý tiền mặt hiệu quả.
 • Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro.

Lời khuyên cho nhà đầu tư mới

Đối với nhà đầu tư mới, cần lưu ý những điều sau:

 • Bắt đầu với số vốn nhỏ.
 • Đừng đầu tư vào các cổ phiếu mà bạn không hiểu rõ.
 • Tham gia các khóa học về chứng khoán để được hướng dẫn và tư vấn từ các chuyên gia.
 • Theo dõi thị trường thường xuyên và cập nhật các thông tin mới nhất.

Da Vinci DN hi vọng rằng, sau khi đọc xong bài viết này, bạn có thể hiểu rõ đươc Chứng khoán là gì, những thuật ngữ thường được dùng trong chứng khoán là gì. Việc hiểu rõ những kiến thức cơ bản về thì trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng sẽ là một điều hữu ích, giúp bạn dễ dàng chiến thắng trên thị trường khốc liệt này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết lần sau của Da Vinci DN.

One thought on “CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? A – Z VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/sites/davinciacademydn.com/wp-content/themes/newstore/inc/themefarmer-functions.php on line 161

10 cách học đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Reply

[…] Chứng khoán là gì? A – Z về thị trường chứng khoán […]

07/03/2024 at 4:05 chiều

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU THAM GIA CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ DA VINCI ĐÀ NẴNG

Điền thông tin đăng ký tham gia cộng đồng để nhận được những thông tin chuẩn và hữu ích về thị trường tài chính trong nước và quốc tế!