Da Vinci Academy logo - Kiến thức chứng khoán cơ bản
Hệ số beta trong chứng khoán là gì

Ý nghĩa quan trọng của hệ số Beta trong Chứng khoán

Ý nghĩa quan trọng của hệ số Beta trong Chứng khoán

Hệ số Beta trong chứng khoán là một khái niệm quan trọng đối với nhà đầu tư. Bài viết này Da Vinci ĐN giúp bạn hiểu rõ về hệ số Beta và tầm quan trọng của nó trong phân tích đầu tư Chứng khoán.

Hệ số Beta trong chứng khoán đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung, giúp đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của cổ phiếu. Bạn sẽ tìm hiểu cách tính toán và ứng dụng của hệ số Beta trong đầu tư, từ việc so sánh Beta giữa các công ty trong cùng ngành đến xác định tỷ suất cần đạt được để bù đắp rủi ro.

1. Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?

Hệ số Beta trong Chứng khoán (viết tắt là β) là một đại lượng thống kê được sử dụng để đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với toàn thị trường. Nó đo lường mức độ tương quan giữa giá cổ phiếu và biến động của chỉ số chứng khoán thị trường (thường là chỉ số chung như S&P 500, VNINDEX) trong một khoảng thời gian nhất định.

Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?
Hệ số Beta trong Chứng khoán là gì?
Hiểu một cách đơn giản,hệ số beta trong chứng khoán là một chỉ số quan trọng giúp đo lường mức độ biến động của cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư so với thị trường và giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư của mình.

2. Cách tính hệ số Beta trong Chứng khoán

Hệ số Beta trong chứng khoán thường được tính bằng cách so sánh sự biến động của giá cổ phiếu với sự biến động của chỉ số thị trường, thường là chỉ số chứng khoán phổ biến như S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average. Giá cổ phiếu và chỉ số thị trường được quan sát trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 5 năm.

2.1. Công thức tính hệ số Beta

Hệ số beta trong chứng khoán được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

Hệ số beta (β) = Cov(rm, ri) / Var(rm)

Trong đó:

 • Ri: Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu
 • Rm: Tỷ suất sinh lời của thị trường chung.
 • Cov(rm, ri): là hiệp phương sai giữa lợi suất hàng ngày của thị trường (rm) và lợi suất hàng ngày của cổ phiếu (ri). Hiệp phương sai cho thấy mối quan hệ tương quan giữa hai biến số. Nếu giá cổ phiếu tăng khi thị trường tăng và giảm khi thị trường giảm, hiệp phương sai sẽ là dương. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu di chuyển ngược hướng so với thị trường, hiệp phương sai sẽ là âm.
 • Var(rm): là phương sai của lợi suất hàng ngày của thị trường. Phương sai đo độ biến động của lợi suất thị trường.

Tỷ suất sinh lời sẽ được tính theo công thức như sau:

R = (P1 – P0)/P0

Trong đó:

 • P1: Giá đóng cửa điều chỉnh của phiên đang xét.
 • P0: Giá đóng cửa điều chỉnh của phiên trước đó.

Tuy vậy, bạn không cần tính toán vì đa số các trang website tài chính hoặc công ty chứng khoán hiện nay như MBS, HSC, VND, Cophieu68.vn, CafeF, VietstockFinance,… đều cung cấp sẵn chỉ số Beta trong chứng khoán rồi. Nếu có sự khác nhau về kết quả Beta giữa các trang web thường vì họ lấy các mốc thời gian tính khác nhau.

Sau khi tính toán thành công hệ số Beta, giá trị của hệ số beta có thể được diễn giải như sau:

 • β = 1: Mức biến động của cổ phiếu hoàn toàn đọc lập với thị trường chung.
 • β = 1: Cổ phiếu có biến động tương đương với thị trường chung.
 • β > 1: Cổ phiếu có biến động cao hơn thị trường chung. Nó thường được coi là có mức độ rủi ro cao hơn và có tiềm năng sinh lợi cao hơn.
 • β < 1: Cổ phiếu có biến động thấp hơn so với thị trường chung. Nó thường được coi là có mức độ rủi ro thấp hơn và có tiềm năng sinh lợi thấp hơn.

Hệ số beta trong chứng khoán là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư để đánh giá rủi ro và quản lý danh mục đầu tư. Bằng cách lựa chọn các cổ phiếu với các hệ số beta khác nhau, nhà đầu tư có thể tạo ra các danh mục đa dạng về rủi ro và sinh lợi, phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.

2.2. Ví dụ cụ thể

#1. Tính hệ số Beta trên một loại cổ phiếu

Giả sử chúng ta muốn tính hệ số beta của cổ phiếu ABC trong một khoảng thời gian nhất định so với chỉ số thị trường tổng hợp, ví dụ như S&P 500.

Bước 1: Xác định dữ liệu giá cổ phiếu và giá của chỉ số thị trường trong khoảng thời gian quan tâm (thường là hàng quý hoặc hàng năm).

 • Lấy lịch sử giá cổ phiếu ABC trong khoảng thời gian cần tính beta (ví dụ: 2 năm).
 • Lấy lịch sử giá của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Bước 2: Tính toán tỷ suất biến động hàng ngày của cổ phiếu và chỉ số thị trường. Tỷ suất biến động có thể được tính bằng cách lấy logarit tự nhiên của tỷ suất giá cổ phiếu hoặc chỉ số.

 • Từ lịch sử giá, tính toán lợi suất hàng ngày của cổ phiếu ABC bằng cách lấy tỷ lệ biến đổi giá ngày hôm nay so với ngày hôm qua: (Giá hôm nay – Giá hôm qua) / Giá hôm qua.
 • Tính toán lợi suất hàng ngày của chỉ số S&P 500 theo cùng cách.

Bước 3: Sử dụng phân tích hồi quy để xác định mối quan hệ giữa tỷ suất biến động của cổ phiếu và chỉ số thị trường

Tỷ suất biến động là mức độ biến đổi của giá cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Trong phân tích hồi quy, ta sẽ sử dụng các giá trị của tỷ suất biến động của cổ phiếu và chỉ số thị trường trong các thời điểm tương ứng để tạo ra một dãy dữ liệu.

Sau đó, chúng ta sẽ tạo một đường hồi quy (regression line) thông qua phân tích dữ liệu. Đường hồi quy là một đường thẳng mà có ý nghĩa là biểu thị một mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Trong trường hợp này, đường hồi quy sẽ biểu thị mối quan hệ giữa tỷ suất biến động của cổ phiếu và tỷ suất biến động của chỉ số thị trường.

Hệ số hồi quy (slope coefficient) trong phân tích hồi quy chính là hệ số beta mà ta muốn tính toán. Hệ số beta đại diện cho mức độ biến động của cổ phiếu so với biến động của thị trường. Khi hệ số beta dương, tức là lớn hơn 0, cổ phiếu thường biến động theo chiều hướng tương tự với thị trường. Khi hệ số beta âm, tức là nhỏ hơn 0, cổ phiếu thường biến động theo chiều hướng ngược lại với thị trường.

Bước 4: Tính toán hệ số beta

Hệ số beta được tính bằng tỷ lệ giữa độ biến động của cổ phiếu ABC so với độ biến động của chỉ số thị trường (S&P 500 trong ví dụ trên).

Nếu beta lớn hơn 1, tức là cổ phiếu thường biến động mạnh hơn thị trường; nếu beta nhỏ hơn 1, tức là cổ phiếu thường biến động ít hơn thị trường; và nếu beta gần bằng 1, tức là cổ phiếu có xu hướng biến động tương đương với thị trường.

Lưu ý rằng, trong thực tế, tính toán hệ số beta có thể phức tạp và đòi hỏi sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu và công cụ thống kê. Để tính toán chính xác hệ số beta, nên tìm đến nguồn dữ liệu đáng tin cậy hoặc tham khảo các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

#2. Tính hệ số Beta trong chứng khoán của danh mục khi đã biết hệ số trên từng cổ phiếu.

Giả sử danh mục của bạn gồm 3 cổ phiếu là TCB (beta= 1.4, tỷ trọng là 30%), cổ phiếu FPT (beta = 1.2, tỷ trọng 40%) và cổ phiếu MWG (beta = 1.2, tỷ trọng là 30%).

Ta có hệ số trên của danh mục X như sau: X= 1.4×0.3 + 1.2×0.4 + 1.2×0.3= 1.26. Khi thị trường tăng trưởng 10%, danh mục của bạn sẽ tăng 12,6% và ngược lại.

3. Ý nghĩa của hệ số Beta trong chứng khoán

Hệ số Beta trong Chứng khoán có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư.

Ý nghĩa của hệ số Beta trong Chứng khoán
Ý nghĩa của hệ số Beta trong Chứng khoán

Dưới đây là một số ý nghĩa chính của hệ số beta:

 • Đo lường mức độ biến động của cổ phiếu: Hệ số beta cho biết mức độ biến động của cổ phiếu so với biến động của thị trường chung. Nếu hệ số beta của cổ phiếu là 1, cổ phiếu biến động theo cùng mức với thị trường. Nếu hệ số beta lớn hơn 1, cổ phiếu có xu hướng biến động mạnh hơn thị trường. Ngược lại, nếu hệ số beta nhỏ hơn 1, cổ phiếu có xu hướng biến động ít hơn so với thị trường
 • Đo lường rủi ro: Hệ số beta trong chứng khoán là một chỉ số quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu cụ thể. Cổ phiếu có hệ số beta lớn hơn 1 thường có tiềm năng sinh lời cao hơn khi thị trường tăng, nhưng cũng có thể mất giá nhanh hơn khi thị trường giảm. Ngược lại, cổ phiếu có hệ số beta nhỏ hơn 1 thường ổn định hơn trong giai đoạn thị trường không ổn định, nhưng cũng có thể không tăng trưởng nhanh bằng thị trường trong thời kỳ thị trường tăng.
 • Đánh giá khả năng sinh lợi: Hệ số beta trong chứng khoán cũng giúp đánh giá khả năng sinh lợi của một cổ phiếu so với thị trường chung. Nếu hệ số beta lớn hơn 1, điều này có thể cho thấy cổ phiếu có khả năng sinh lợi cao hơn so với thị trường. Ngược lại, nếu hệ số beta nhỏ hơn 1, cổ phiếu có khả năng sinh lợi thấp hơn so với thị trường.
 • Lựa chọn danh mục đầu tư: Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số beta để xác định sự phù hợp của cổ phiếu trong một danh mục đầu tư. Bằng cách kết hợp các cổ phiếu có hệ số beta khác nhau, nhà đầu tư có thể tạo ra một danh mục đa dạng về rủi ro và khả năng sinh lợi. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng cường tiềm năng sinh lợi của danh mục đầu tư.
 • So sánh cổ phiếu: Hệ số beta trong chứng khoán cũng cho phép so sánh sự biến động của các cổ phiếu khác nhau. Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số beta để xác định cổ phiếu nào có biến động tương đương hoặc cao hơn so với thị trường. Điều này có thể hỗ trợ quyết định đầu tư và phân bổ tài sản hiệu quả.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ số beta trong chứng khoán không thể dự đoán chính xác sự biến động của một cổ phiếu trong tương lai. Hệ số beta trong chứng khoán chỉ cho chúng ta biết mức độ biến động tương đối của cổ phiếu so với thị trường.

Nó không cung cấp thông tin về những yếu tố cụ thể mà có thể gây ra sự biến động. Một cổ phiếu có hệ số beta thấp có thể trải qua một biến động lớn trong tương lai do các yếu tố đột biến và ngược lại.

4. Một số lưu ý khi sử dụng hệ số Beta trong Chứng khoán

Khi sử dụng hệ số Beta trong chứng khoán, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

Lưu ý khi sử dụng hệ số Beta
Lưu ý khi sử dụng hệ số Beta
 • Dữ liệu lịch sử: Tính toán hệ số beta đòi hỏi sử dụng dữ liệu lịch sử về giá cổ phiếu và chỉ số thị trường. Điều này đòi hỏi dữ liệu đáng tin cậy và các khoảng thời gian đủ lớn để đưa ra kết luận chính xác. Nếu dữ liệu không đủ hoặc không đáng tin cậy, kết quả của phân tích hồi quy và hệ số beta có thể bị sai lệch.
 • Thời gian quan sát: Khi tính toán hệ số beta, thời gian quan sát là yếu tố quan trọng. Thông thường, hệ số beta được tính trong khoảng từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong các thời gian ngắn hơn, hệ số beta có thể không phản ánh đúng mức độ biến động của cổ phiếu.
 • Cân nhắc đặc điểm ngành và doanh nghiệp: Hệ số beta của một cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi đặc điểm ngành và doanh nghiệp cụ thể. Các ngành có tính chất khác nhau có thể có các mức độ biến động khác nhau trong thị trường. Do đó, cần cân nhắc đặc điểm của cổ phiếu và ngành khi sử dụng hệ số beta để đánh giá rủi ro đầu tư.
 • Yếu tố không xác định: Hệ số beta không thể dự đoán chính xác các yếu tố không xác định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong tương lai, như tin tức, sự kiện kinh tế, tâm lý thị trường và các yếu tố khác. Do đó, nó chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được sử dụng kết hợp với các phân tích và thông tin khác.
 • Sử dụng kết hợp với các chỉ số khác: Hệ số beta trong chứng khoán là một trong nhiều chỉ số đánh giá rủi ro của cổ phiếu. Nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ số khác như tỷ suất sinh lời, tỷ suất cổ tức, ROE và tỷ lệ PE (Price-to-Earnings) để có cái nhìn tổng quan về cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
 •  Sự thay đổi của thời gian: Hệ số beta trong chứng khoán của một cổ phiếu có thể thay đổi theo thời gian do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, cần cập nhật hệ số beta thường xuyên để đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá rủi ro đầu tư..

Tóm lại, hệ số beta trong chứng khoán là một chỉ số hữu ích để đánh giá mức độ biến động và rủi ro của cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cần cân nhắc các lưu ý trên và sử dụng hệ số beta kết hợp với các chỉ số khác để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

5. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hệ số beta trong chứng khoán, ý nghĩa và những lưu ý khi sử dụng nó trong đầu tư. Hệ số beta được sử dụng để đánh giá rủi ro và khả năng sinh lợi của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư. Nó giúp nhà đầu tư đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường chung để xác định tiềm năng và rủi ro của cổ phiếu đó để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ số beta không thể dự đoán chính xác sự biến động của một cổ phiếu trong tương lai. Nó chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và thị trường chung để đánh giá tiềm năng của cổ phiếu nào đó. Do đó, hệ số beta trong chứng khoán chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần phải kết hợp với nhiều phương pháp để đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Hy vọng rằng bài viết này của Da Vinci ĐN hữu ích đối với bạn, hẹn gặp lại bạn trong những bài viết kì sau.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU THAM GIA CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ DA VINCI ĐÀ NẴNG

Điền thông tin đăng ký tham gia cộng đồng để nhận được những thông tin chuẩn và hữu ích về thị trường tài chính trong nước và quốc tế!